Metoda McKenzie

Metoda McKenzie

Metodę McKenzie wykorzystuję w swojej praktyce od 10 lat. Jest to metoda dedykowana dla pacjentów z problemami w obrębie kręgosłupa – dyskopatie, przepukliny dyskowe, zwyrodnienia, ale też problemy posturalne.

 

Twórcą tej metody był Robin McKenzie. Na podstawie swojej pracy i obserwacji pacjenta opracował sposób czynnościowego badania narządu ruchu i dalszego odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Badanie obejmuje bardzo dokładny wywiad chorobowy, kolejnym etapem jest badanie oparte na znajomości wzorców bólowych oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, precyzyjnie określone przez procedurę badania.

 

Prawidłowo przeprowadzone badanie metodą McKenziego pozwala precyzyjnie zakwalifikować objawy pacjenta do jednego z trzech zespołów , dla którego istnieje odrębny sposób leczenia nastawiony na wyeliminowanie przyczyn. W wyniku tegoż badania znajdujemy specyficzny ruch ( ćwiczenie) który pozwala zmniejszać lub całkowicie eliminować objawy bólowe, poznajemy też czynności, które nasilają te objawy, co pozwala nam na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie ich udziału w życiu codziennym.

 

Jest to metoda bezpieczna dla pacjenta, który dzięki jej zastosowaniu dostaje „przepis” na leczenie swoich dolegliwości. Zna ruch i ćwiczenia, które pomogły w danym epizodzie bólowym. W przypadku nawrotu objawów, znając zasady metody jest w stanie podjąć próbę samodzielnego leczenia poprzez ich zastosowanie. Jeżeli nie jest w stanie sam poradzić sobie z problemem, wtedy należy zgłosić się do terapeuty w celu ustalenia sposobu leczenia.

Potrzebujesz pomocy doświadczonego i wykwalifikowanego fizjoterapeuty?